Telefonsamtaler

Udlændingestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med telefonsamtaler i Telefonienheden.

Formål og retsgrundlag

Formålet med lagering af brugernes telefonnumre er at kunne forbedre telefoniens arbejdsgange, herunder i forbindelse med klager over ventetid og sagsgange.

Artikel 6, stk. 1, litra e i databeskyttelsesforordningen er styrelsens hjemmelsgrundlag.

Kategorier af personoplysninger

Udlændingestyrelsen behandler almindelige personoplysninger vedrørende de personer, som benytter telefonienheden.

De oplysninger, som vi registrerer om dig er dit telefonnummer.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Telefonnumrene er udelukkende til intern brug. Derfor vil oplysningerne ikke blive videregivet til andre myndigheder eller virksomheder.

Opbevaring af dine oplysninger

Udlændingestyrelsen er på nuværende tidspunkt ved at fastlægge en slettepolitik, som vil blive offentliggjort snarest muligt.