Netværk

Udlændingestyrelsen indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med oprettelse og drift af Det Regionale Netværk, Asylforum og Advokatforum, herunder til afholdelse af netværksmøder og konferencer.

Formål og retsgrundlag

Formålet er at kunne afholde netværksmøder, herunder at udsende invitationer og informationsmails om tilmeldingsfrister, dagsordener og nyheder, samt udarbejde deltagerlister.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Oplysningerne der behandles

Udlændingestyrelsen behandler som udgangspunkt kun almindelige personoplysninger, herunder om deltagerens navn, arbejdssted og kontaktoplysninger.

Modtagere af personoplysninger

Udlændingestyrelsen kan videregive dine oplysninger i form af en deltagerliste til andre deltagere i netværket, oplægsholdere og lignende med henblik på networking, forberedelse mv. Herudover videregives dine oplysninger ikke.

Opbevaring af dine oplysninger

Udlændingestyrelsen opbevarer dine personoplysninger så længe, du ønsker at være tilmeldt netværket. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke og anmode om at blive slettet. Din anmodning vil blive forsøgt behandlet i løbet af 7 dage og senest 1 måned efter din anmodning.