Visumkontoret 

Center for Familie og Besøg


Kontoret behandler sager vedrørende udlændinge, der søger om visum til Danmark. De danske repræsentationer i udlandet kan træffe afgørelse om at give visum eller meddele afslag. I de mere komplicerede visumsager vil repræsentationerne forelægge sagerne for Udlændingestyrelsen til afgørelse i første instans. I de tilfælde, hvor repræsentationerne meddeler afslag, er Visumkontoret klageinstans.

Kontoret behandler også ansøgninger om forlængelse af visum samt forlængelse af ret til ophold i Danmark, herunder for visumfrie udlændinge, samt ansøgninger om forhåndsgodkendelse af virksomheder.

Kontoret er organiseret i 4 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved.