Schengensekretariatet 

Center for Indrejse og Databeskyttelse


Sekretariatet varetager en central funktion i det tværministerielle arbejde med Danmarks implementering af en række Schengenretsakter, som skal digitalisere og forbedre en række processer og systemer hos både politiet og udlændingemyndighederne på tværs af Schengenlandene.

Sekretariatet arbejder både nationalt og internationalt med projektledelse og samarbejde inden for forretningsudvikling, it, økonomi og organisering. Herudover består arbejdet af større analyser – både af lovgivnings- og teknisk materiale fra EU, men også af sagsbehandlingsprocesser i Udlændingestyrelsens fagkontorer.

Arbejdet omfatter samarbejde både på tværs af kontorer i Udlændingestyrelsen, på tværs af myndighederne i Udlændinge- og Integrationsministeriet samt med en række myndigheder uden for koncernen.

Kontoret er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved, men har megen mødeaktivitet i København og internationalt.