Ledelsessekretariatet


Ledelsessekretariatet løfter centrale opgaver og projekter, der understøtter styrelsens udvikling, daglige drift samt medarbejdernes trivsel og kompetenceudvikling.

Som stabsfunktion understøtter kontoret med ledelses- og direktionsbetjening, herunder at omsætte behov på tværs af organisationen til konkrete handlinger og initiativer.

Kontoret står for departementsbetjening i samarbejde med de relevante fagkontorer, herunder bl.a. koordinering og kvalitetssikring af styrelsens bidrag til ministerens besvarelse af folketingsspørgsmål og afgivelse af bemærkninger til udkast til lovforslag. Kontoret bidrager desuden med juridisk sparring internt i styrelsen.

Kontoret har derudover ansvaret for betjening af pressen samt styrelsens eksterne kommunikation og digitale selvbetjeningsløsninger, herunder brugerportalen nyidanmark.dk og hjemmesiden us.dk. Kontoret står desuden for den interne, organisationsnære kommunikation bl.a. via koncernens intranet.

Kontoret er forretningsansvarlig for og håndterer koordineringen af en række tværgående it-løsninger. Kontoret bidrager desuden til forvaltningen af et antal it-systemer.

Derudover står kontoret for en række servicefunktioner, herunder bl.a. koordinering af facility management-opgaver på en række af styrelsens lokationer, styring af tværgående telefoniløsninger, håndtering af henvendelser af praktisk karakter fra medarbejdere samt administration af kontorets interne økonomi.

Kontoret er organiseret i 5 teams og er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved.