Kontoret for Permanent Ophold 

Center for Familie og Besøg


Kontoret behandler ansøgninger om permanent opholdstilladelse fra udlændinge med opholdstilladelse i Danmark efter reglerne om asyl og familiesammenføring.

Kontoret behandler desuden ansøgninger om permanent opholdstilladelse fra udlændinge med opholdstilladelser på grundlag af bl.a. beskæftigelse og studie samt som medfølgende familie.

Kontoret er organiseret i 3 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved.