Kontoret for Pas 

Center for Familie og Besøg


Kontoret behandler ansøgninger om særlig rejselegitimation (konventions- og fremmedpas) til udlændinge med opholdstilladelse i Danmark samt sager om laissez-passer (nødpas), tilbagerejsetilladelser og skolerejselister.

Kontoret behandler desuden sager om nægtelse af udstedelse og inddragelse af særlig rejselegitimation til udlændinge på baggrund af bl.a. misbrug af udstedt rejselegitimation og risiko for negativ social kontrol, herunder genopdragelsesrejser. 

Kontoret er organiseret i 3 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Udlændingestyrelsens hovedomicil i Næstved.