Kontoret for Økonomi og Indkvartering


Kontoret er ansvarlig for Udlændingestyrelsens økonomi og regnskab, indkøbs- og udbudsopgaver samt opgaver i relation til asylindkvarteringsområdet med fokus på bygningsmæssige og økonomiske forhold omkring asylcentre.

Kontoret har ansvaret for bl.a. finanslovsarbejdet, bevillingsforhold og løbende udgiftsopfølgninger både vedrørende styrelsens drift og asylindkvarteringsområdet samt it-økonomi. Kontoret er desuden ansvarlig for at afgive økonomisk og administrative bemærkninger til lovforslag mv.

Internt i Udlændingestyrelsen står kontoret for aktivitetsopfølgning, intern ressourcestyring og prognoser på hovedsagsområderne, budgetlægning og løbende opfølgning på drifts- og lønbudgetter, regnskabsområdet, administrationen af styrelsens tidsregistreringssystem samt rejsebestillinger og -afregninger.

På asylindkvarteringsområdet varetager kontoret bl.a. kontakten med asylindkvarteringsoperatørerne vedrørende kontraktuelle forhold på økonomiområdet, tilsyn og ad hoc beregninger og prognoseforventninger, tilvejebringelse af og bygningsforhold på asylindkvarteringsadresser, administration af styrelsens asylcentre og tilhørende inventarlagre.

Kontoret er organiseret i 8 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved.