Kontoret for Forretningsanalyse og Udvikling 

Center for It, Beredskab og Udvikling


Kontoret er ansvarlig for Udlændingestyrelsens strategiske forretningsudvikling.

Kontorets fælles opgave er udvikling og optimering af arbejdet i styrelsen. Den konkrete opgaveløsning spænder vidt fra procesoptimering og digitalisering til analysebaseret forretningsudvikling og -understøttelse. Kontoret er desuden tovholder på en række tværgående opgaver, herunder fx arbejdet med styrelsens mål- og resultatplan og koordinering i forbindelse med tilsyn fra Rigsrevisionen, ligesom kontoret understøtter styrelsens strategiske arbejde med national sikkerhed og kontrol af vilkårene for udlændinges ophold i Danmark.

Ministerområdets koncernfælles statistikfunktion er placeret i kontoret, og Koncernstatistik leverer data og statistikker på hele udlændingeområdet til både nationale og internationale modtagere. Derudover sikrer Koncernstatistik en fælles datastruktur på tværs af koncernen samt arbejder målrettet med at levere ledelsesinformation, der understøtter driften af styrelsens kerneområder.

Endelig er styrelsens biometrisekretariat placeret i kontoret. Sekretariatet er ansvarlig for den samlede portefølje af opgaver relateret til arbejdet med biometrisk data, herunder ledelse af digitaliseringsprojekter, dialog med eksterne leverandører, juridiske afklaringer og vedligeholdelse af interne vejledninger og arbejdsprocesser.

Kontoret er organiseret i 4 teams eller enheder, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved.