Kontoret for Bortfald, Inddragelse og Udvisning 

Center for Familie og Besøg


Kontoret behandler sager om bortfald og inddragelse af opholdstilladelser for udlændinge med ophold på baggrund af familiesammenføring, herunder sager om beståelse af danskprøver vedrørende familiesammenførte.  

Kontoret varetager området med administrative udvisninger, herunder en udvisningsvagt, der har åbent alle årets dage. Kontoret udarbejder også udtalelser til anklagemyndigheden til brug for straffesager med påstand om udvisning af udlændinge. Kontoret behandler derudover sager om menneskehandel og om ophævelse af indrejseforbud.

Endelig varetager kontoret behandling af sager om den nationale sanktionsliste vedrørende udenlandske forkyndere, der kan udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark.

Kontoret er organiseret i 4 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Udlændingestyrelsens hoveddomicil i Næstved.