ETIAS-kontoret 

Center for Indrejse og Databeskyttelse

 

Kontoret indberetter tilbagesendelsesafgørelser i Schengeninformationssystemet (SIS) på vegne af alle fagkontorer i Udlændingestyrelsen for alle afgørelser, der indeholder en udrejsefrist. Derudover er det kontorets opgave at slette udrejsefristen i SIS, når udlændingen er udrejst.

Uden for normal arbejdstid behandler kontoret også sådanne sager på vegne af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Hjemrejsestyrelsen.

På sigt skal kontoret som primær opgave behandle ansøgninger om rejsetilladelser til visumfrie tredjelandsborgere (ETIAS). Det bliver en ny opgave for alle Schengenlande og kan sammenlignes med de amerikanske ESTA-rejsetilladelser. ETIAS forventes at blive sat i drift i løbet af 2025.

Kontoret består af en gruppe faste medarbejdere, der suppleres af et vagtkorps af medarbejdere fra Udlændingestyrelsens øvrige fagkontorer. Kontoret er placeret i Københavns Lufthavn.