Borgerservice 

Center for Familie og Besøg


Kontoret varetager opgaven med besvarelse af telefoniske og personlige henvendelser fra Udlændingestyrelsens brugere. Herudover modtager kontoret ansøgninger og forestår optagelse af biometri (foto og fingeraftryk) til brug for udstedelse af opholdskort og pas til udlændinge samt foretager identitetstjek. 


Kontoret behandler desuden ansøgninger om fx ændring af navn og fødedata (identitetssager) og visse sager om udstedelse og kontrol af opholdskort. Endelig håndterer kontoret post modtaget i og afsendt fra Udlændingestyrelsen.

Kontoret er organiseret i 4 enheder og 9 teams, inklusiv ledelsesteamet, og har afdelinger i Aalborg, Aarhus, Odense og Næstved, ligesom kontoret er tilstede én gang om måneden på Bornholm.