4. Asylkontor 

Center for Asyl

Kontoret er ansvarlig for behandlingen af sager om opholdstilladelse efter Ukraine-særloven.

Kontoret behandler desuden sager om forlængelse, inddragelse og dispensation fra bortfald af opholdstilladelser for flygtninge, flygtninge med beskyttelsesstatus og flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.

Kontoret arbejder endvidere med genbosætning af kvoteflygtninge.

Kontoret er organiseret i Ukraine-enheden samt 5 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Center Sandholm i Birkerød.