3. Asylkontor 

Center for Asyl


Kontoret er ansvarlig for at behandle asylsager, hvor det er nødvendigt at holde en uddybende asylsamtale eller foretage andre yderligere undersøgelser. Det kan fx være sager, hvor asylmotivet har en mere kompliceret karakter.

Kontoret arbejder desuden med sager vedrørende uledsagede mindreårige asylansøgere, frihedsberøvede asylansøgere, menneskehandlede asylansøgere og mindreårige medfølgende børn.

Kontoret behandler også sager om udvisningsdømte flygtninges mulighed for tilbagevenden til hjemlandet, sager vedrørende udlændinge på tålt ophold, sager om opholdstilladelser, der gives af særlige grunde efter afslag på asyl samt sager om opholdstilladelser til udsendelseshindrede.

Kontoret er organiseret i 5 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Center Sandholm i Birkerød.