2. Asylkontor 

Center for Asyl

Kontoret er ansvarlig for registreringen af asylansøgere og behandler alle asylsager i den indledende fase.

Kontoret arbejder i den forbindelse også med sager vedrørende frihedsberøvede asylansøgere i den indledende fase, åbenbart grundløse asylsager samt sager om tilbageførsel og overførsel af asylansøgere til andre lande efter Dublin-forordningen.

Kontoret er desuden ansvarlig for at booke tolke og indkalde til samtaler på asylområdet.

Kontoret er organiseret i 5 teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Center Sandholm i Birkerød.