1. Asyl - indkvartering, visitering og særlige juridiske sager 

Center for Asyl

 

Kontoret er ansvarlig for Udlændingestyrelsens generelle og konkrete juridiske og administrative opgaver vedrørende indkvartering, forsørgelse og vilkår for asylansøgere, mens de får deres asylsag behandlet i Danmark.

Kontoret har det overordnede ansvar for strategi for og drift af landets asylcentre, ligesom kontoret også koordinerer og tilrettelægger bl.a. opgaven med at føre tilsyn med eksterne operatørers drift af asylcentre.

Kontoret er desuden ansvarlig for at fordele nytilkomne flygtninge og fordrevne fra Ukraine til landets kommuner, når de får opholdstilladelse.

Kontoret behandler derudover visse sager om forlængelse og inddragelse af opholdstilladelser til familiesammenførte til flygtninge.

Endelig behandler kontoret sager om bl.a. asylansøgeres mulighed for at tage beskæftigelse og blive privat indkvarteret, sundhedsbehandling af og sociale foranstaltninger til asylansøgere, erstatningssager mv.

Kontoret er organiseret i fire enheder og en række faglige teams, inklusiv ledelsesteamet, og er placeret i Center Sandholm i Birkerød.