Ny leverandør af opholdskort og visumstickers fundet

23-05-2024
Andet

Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udenrigsministeriet har nu afsluttet et udbud vedrørende produktion, personalisering og distribution af opholdskort, produktion og distribution af visumstickers samt opbevaring og distribution af laissez-passer. Konsortiet idpeople-Veridos er ny leverandør.

Udlændingestyrelsen har sammen med Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udenrigsministeriet i perioden efteråret 2023/foråret 2024 gennemført et udbud, som vedrører produktion, personalisering og distribution af opholdskort, produktion og distribution af visumstickers samt opbevaring og distribution af laissez-passer. Der er nu indgået kontrakt med vinderen af udbuddet, idpeople-Veridos, som fremover bl.a. vil levere opholdskort og visumstickers til Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International Rekruttering og Integration og Udenrigsministeriet.

Opholdskort bruges som dokumentation for, at en udlænding har opholdstilladelse i Danmark, mens en visumsticker er et mærkat, der sættes i et pas og angiver, at indehaveren af passet er i besiddelse af et gyldigt Schengenvisum, som giver udlændingen tilladelse til et kort ophold i landene i Schengenområdet.

Kontrakten med idpeople-Veridos trådte i kraft i april 2024 og er gældende frem til den 31. marts 2029 med mulighed for to gange to års forlængelse. Implementeringsfasen varer frem til udgangen af marts 2025, hvorefter der sker idriftsættelse, så de første opholdskort og visumstickers produceres og personaliseres af idpeople-Veridos i foråret 2025.