Udgivelse af rapport om iranske kurdere i kurdistanregionen i Irak

25-06-2024
Landeoplysninger

Udlændingestyrelsen offentliggør i dag rapporten: Iranian Kurds in the Kurdistan Region of Iraq

Rapporten er baseret på tilgængelige mundtlige og skriftlige kilder og oplysninger indhentet af Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har i alt interviewet 11 kilder, bestående af bl.a. NGO’er, internationale organisationer, lokale myndigheder og en lokal ekspert samt en akademiker. Kilderne blev interviewet under en fact-finding mission til kurdistanregionen i Irak (KRI) fra 2. til 7. marts 2024.

Rapporten indeholder følgende hovedpointer:

  • Iranske kurdere kan få opholdstilladelse i KRI, men deres indrejsemåde påvirker, hvilken opholdstilladelse de kan få. Ved lovlig indrejse kan de få udstedt opholdstilladelse ved fremvisning af pas, mens ved ulovlig indrejse (uden pas) kan de få udstedt en politisk eller en humanitær opholdstilladelse. Den politiske opholdstilladelse kræver medlemskab af et af de iransk kurdiske oppositionsparter. Opholdstilladelserne er gyldige i op til 12 måneder, og der udstedes ikke permanente opholdstilladelser.
  • Både den politiske og den humanitære opholdstilladelse kræver, at den iranske kurder registrerer sig hos UNHCR som asylansøger, og får udstedt et UNHCR-certifikat, som personen kan fremvise for de irakisk kurdiske selvstyremyndigheder (KRG). Herefter skal ansøgeren sikkerhedsgodkendes og betale et gebyr på 800 USD.
  • En opholdstilladelse giver den iranske kurder adgang til det private arbejdsmarked, uddannelse, sundhedsvæsen og lejeboliger. I lejeboligernes tilfælde stilles yderligere krav, da den iranske kurder skal gennemgå endnu en sikkerhedsgodkendelse, samt anskaffe et støttebrev fra boligkvarterets administrative overhoved.
  • De iransk kurdiske oppositionspartier PDKI, Komala og PAK befinder sig i KRI. Som følge af en sikkerhedsaftale mellem Irak og Iran er PDKI og Komala blevet evakueret fra grænsen til Iran og muligvis afvæbnet. Der er ikke enstemmighed iblandt kilderne, om hvorvidt PDKI, Komala og PAK er blevet afvæbnet som følge af sikkerhedsaftalen. Iran forfølger iranske kurdere i KRI via digital og fysisk chikane og snigmord. Profilerne på de dræbte har omfattet vokale medlemmer af de iransk kurdiske partier, peshmergaer, aktivister og journalister.

 

Hent rapporten Iranian Kurds in the Kurdistan Regon of Iraq