Udgivelse af rapport om mobilisering i Ukraine

24-04-2024
Landeoplysninger

Udlændingestyrelsen offentliggør i dag rapporten: Ukraine – Mobilisation

Rapporten er baseret på tilgængelige skriftlige kilder og oplysninger indhentet af Udlændingestyrelsen. Udlændingestyrelsen har i alt interviewet 10 kilder, bestående af bl.a. NGO’er, internationale organisationer, en myndighed og en journalist. Kilderne blev konsulteret i perioden fra 31. oktober til 9. november 2023. I forbindelse med konsultationerne blev der gennemført en fact-finding mission til Ukraine fra 30. oktober til 3. november 2023.

Rapporten indeholder følgende hovedpointer:

  • Mænd mellem 18 og 60 år er generelt underlagt pligt til mobilisering i Ukraine. Det er muligt at få sin militærtjeneste udsat eller at blive fritaget fra militærtjeneste, hvis man opfylder særlige krav, selvom retningslinjerne for udsættelse og fritagelse i praksis ofte bliver ureglementeret håndhævet.
  • Proceduren for mobilisering håndteres med begrænset digitalisering, hvilket bl.a. giver anledning til vilkårlighed og korruption. Militærtjenestens varighed er ikke reguleret, og generelt er det vanskeligt at blive demobiliseret.
  • Tvangsmobilisering er udbredt i alle regioner i Ukraine, hvor der anvendes elementer af intimidering og vold fra rekrutteringsansvarlige. Tvangsmobilisering er dog mere udbredt i landområderne end i storbyerne.
  • Under krigsretstilstand er der desuden intet juridisk grundlag for fritagelse fra mobilisering på grund af samvittighedsnægtelse, og alternativ tjeneste er ikke en mulighed.
  • Desertering og unddragelse af militærtjeneste er en kriminel handling i Ukraine og kan straffes med fængsel. På tidspunktet for rapportens tilblivelse er der en begrænset retspraksis for domme afsagt under krigsretstilstand.
  • Korruption i ukrainske mobiliseringsprocedurer er udbredt, især i de militære lægekommissioner, pga. mangel på digitalisering og en vag lovgivning
  • På tidspunktet for rapportens tilblivelse behandles et nyt lovforslag om mobilisering i det ukrainske parlament. I slutningen af februar er lovforslaget under 2. forhandling i parlamentet.

 

Hent rapporten Ukraine – Mobilisation