Driften af asylcentre udbydes for 2025

02-04-2024
Indkvartering

Udlændingestyrelsen udbyder opgaven med at drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. med ikrafttræden pr. 1. januar 2025. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 1. maj 2024 kl. 12.00.

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Der er i øjeblikket ca. 2350 personer indkvarteret på de forskellige asylcentre. Den daglige drift af disse indkvarteringssteder varetages af forskellige operatører på vegne af Udlændingestyrelsen.

Udbuddet omfatter tre selvstændige operatørkontrakter, der tildeles separat. Der kan ansøges om prækvalifikation for en, flere eller alle operatørkontrakter. Det er derimod ikke muligt at ansøge om prækvalifikation for nogle, men ikke alle indkvarteringssteder inden for en operatørkontrakt.

Den udbudte opgave omfatter bl.a. indkvarteringsydelser, sundhedsydelser, pasningstilbud for børn, undervisning og aktivering, åbning eller lukning af indkvarteringssteder samt op- og nedskalering af kapacitet efter behov.

Kontraktperioden løber fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2025 med mulighed for forlængelse syv gange med op til ét år ad gangen.

Interesserede opfordres til at byde opgaverne. Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 1. maj 2024 kl. 12.00.

For yderligere oplysninger om tidsplan mv. for udbudsprocessen henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt og kan hentes via udbudssystemet ETHICS.

Find udbudmaterialet her

Al kommunikation, herunder ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse foregår via udbudssystemet ETHICS.

Interesserede opfordres til at holde sig orienteret om løbende opdateringer af udbudsmaterialet.

Informationsmøder

Der vil blive afholdt to informationsmøder. Begge møder afholdes virtuelt via Teams.

  • Første informationsmøde afholdes torsdag den 11. april, hvor udbuddets omfang, baggrunden for udbuddet, formålet med den udbudte kontrakt, samt hvordan man afgiver ansøgning præsenteres.
  • Andet informationsmøde afholdes onsdag den 8. maj, hvor forløbet for tilbuds- og forhandlingsfasen, samt hvordan man afgiver tilbud præsenteres.

Yderligere information om møderne, tilmelding mv. fremgår af udbudsmaterialet.