Udlændingestyrelsen lukker Beredskabscenter Thyregod og Center Holmegaard omdannes til beredskabscenter

03-10-2023
Indkvartering

Udlændingestyrelsen har besluttet at tilpasse asylindkvarteringskapaciteten.

Det sker ved, at Center Holmegaard tages ud af drift og omdannes til at være et beredskabscenter. Det betyder, at beboerne forventeligt vil fraflytte centeret inden udgangen af november måned i år. Derudover har styrelsen besluttet at lukke Beredskabscenter Thyregod og har derfor opsagt kontrakten med Vejle Kommune om leje af grunden. Der er aktuelt ingen beboere på centeret.

Når et asylcenter overgår til at være beredskabscenter, betyder det, at centeret vil være uden beboere og uden fast personale. Det vil dog fortsat stå klar med inventar, så det hurtigt vil kunne tages i brug igen, hvis behovet opstår. Der vil endvidere være opsyn med centret.

Udlændingestyrelsen vurderer løbende behovet for indkvarteringskapacitet, herunder om der bør ske tilpasninger eller udvidelser. Der er aktuelt ca. 2.400 indkvarterede, og Udlændingestyrelsen vil efter lukningen af de to centre have en samlet indkvarteringskapacitet på ca. 5.000 pladser.

Se en oversigt over alle Udlændingestyrelsens asylcentre på nyidanmark.dk