Udgivelse af rapport om status på forebyggelse af ekstremisme i de danske kommuner 2021-2022

02-10-2023
Andet

Udlændingestyrelsens Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme offentliggør i dag rapporten: Status på forebyggelse af ekstremisme i de danske kommuner 2021-2022.

85% af landets kommuner har i løbet af 2021-2022 modtaget henvendelser, hvor der har været bekymring for, at en person kunne være involveret i ekstremisme. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, som belyser, hvordan det går med forebyggelse af ekstremisme i kommunerne.

Hovedfokus for undersøgelsen er infohusene, det lokale kriminalpræventive samarbejde mellem kommunerne, politiet og andre myndigheder, hvor man vurderer og håndterer bekymringer om, at personer kan være i risiko for at begå kriminalitet med ekstremistisk motiv.

Undersøgelsen viser, at der er et godt myndighedssamarbejde om at håndtere bekymringer om ekstremisme. Men den viser også, at psykisk sårbarhed er et aspekt i mange bekymringer, og at det er vigtigt, at de rette kompetencer er til stede i infohuset til at håndtere dette. Det er noget Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, sammen med andre nationale myndigheder, vil have fokus på fremover.

Undersøgelsen giver på denne måde nyttig viden frem mod 1. januar 2024, hvor barnets lov træder i kraft, og med virkning fra den 1. april 2024 gør det lovpligtigt for kommunerne at have et beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af ekstremisme blandt børn, unge og deres familier.

Find rapporten Status på forebyggelse af ekstremisme i de danske kommuner 2021-2022 på stopekstremisme.dk her

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme tilbyder rådgivning om beredskaber, organisering og værktøjer i det forebyggende arbejde.

Læs mere om centerets rådgivningstilbud på stopekstremisme.dk her