Forlængelse af opholdstilladelse efter Ukraine-særloven

03-11-2023
Indrejse og ophold

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at opholdstilladelser meddelt efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, kan forlænges til den 17. marts 2025.

Personer fra Ukraine med opholdstilladelse i Danmark efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (herefter særloven), kan få forlænget deres opholdstilladelse i Danmark til den 17. marts 2025.

Udlændingestyrelsen vil af egen drift se på, om meddelte opholdstilladelser efter særloven kan forlænges. Hvis betingelserne for den nuværende opholdstilladelse fortsat er opfyldt, vil vi automatisk forlænge opholdstilladelsen. Personer med opholdstilladelse efter særloven skal altså ikke selv ansøge om forlængelse af deres opholdstilladelse.

Uændrede rettigheder

De rettigheder, som fulgte med den nuværende opholdstilladelse, vil gælde frem til den 17. marts 2024, med mindre opholdstilladelsen er bortfaldet eller blevet inddraget. Hvis opholdstilladelsen forlænges, vil rettighederne være uændrede frem til den 17. marts 2025.

Yderligere information

Yderligere information målrettet personer fra Ukraine om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven er tilgængelig på dansk, engelsk og ukrainsk på nyidanmark.dk.

Læs mere om forlængelse af opholdstilladelse efter særloven på nyidanmark.dk/ukraine

Information målrettet kommuner og andre samarbejdspartnere relateret til særloven er tilgængelig på us.dk.

Læs information til kommunerne og andre samarbejdspartnere om personer fra Ukraine