Brud på persondatasikkerheden

18-07-2023
Andet

Udlændingestyrelsen har konstateret et brud på persondatasikkerheden.

Mandag den 24. april 2023 kl. 14.00 offentliggjorde Udlændingestyrelsen en Excel-fil med de seneste tal vedrørende Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven). Den offentliggjorte Excel-fil var ikke den korrekte, og der blev offentliggjort data, som kunne relateres til sager og personer.

Tirsdag den 25. april 2023 kl. ca. 17.30 blev Udlændingestyrelsen opmærksom herpå og fjernede filen.

Omfang og konsekvenser

Der er i forbindelse med bruddet blevet delt data, herunder Person ID og sagsnummer, der potentielt kan henføres til personer, som har fået afgjort en sag efter Ukraine-særloven.

For at identificere personerne vil det dog være nødvendigt at have adgang til Udlændingemyndighedernes interne systemer, da der er anvendt ID’er, som ikke er offentligt tilgængelige.

Udlændingestyrelsen vurderer, at de potentielle konsekvenser af hændelsen er begrænsede. En eventuel identificering af de personer, der er berørt af databruddet, vil primært kunne ske ved, at personer retter henvendelse til Udlændingestyrelsen og forsøger at tilegne sig yderligere information om den registrerede. Udlændingestyrelsens medarbejdere er instrueret i, at de skal sikre identiteten på personer, der kontakter Udlændingestyrelsen og anmoder om oplysninger.

Udlændingestyrelsen beklager ulejligheden for de berørte og har på baggrund af hændelsen iværksat nye, interne procedurer for at sikre, at denne fejl ikke sker igen.

Kontaktoplysninger

Du kan kontakte Udlændingestyrelsens Databeskyttelsesrådgiver via vores kontaktformular, hvis du har yderligere spørgsmål.