Udgivelse af rapport om adgang til sundhedsydelser for statsløse palæstinensere i Libanon

27-02-2023
Landeoplysninger

Udlændingestyrelsen offentliggør i dag rapporten: Lebanon – Access to Health Care Services for Palestinian Refugees.

Rapporten er baseret på oplysninger indhentet af Udlændingestyrelsen på en fact-finding mission til Libanon fra den 10. til den 15. oktober 2022, der også havde deltagelse af en repræsentant for Udlændinge- og Integrationsministeriet, samt skriftlige kilder.

Under missionen blev apoteker, hospitaler, NGO’er, FN og andre sundhedsaktører konsulteret.

Rapporten indeholder oplysninger om tilgængelighed af specifik medicin samt adgang til sundhedsydelser for palæstinensere i Libanon med et geografisk fokus på hovedstaden Beirut samt storbyen Saida, hvor den største palæstinensiske flygtningelejr ligger.

Rapporten fokuserer på følgende sygdomme:

  • Cancer
  • Diabetes
  • Hjertekarsygdomme
  • Kroniske lungesygdomme
  • Psykiske lidelser

Rapporten indeholder også oplysninger om behandlingstilbud og afvænning til stofbrugere samt om tilbud til personer med handicaps.

Rapporten kortlægger hvordan den økonomiske situation i Libanon er forværret som resultat af blandt andet manglende politisk stabilitet, eksplosionen i Beirut havn i august 2020, stigende inflation og en energiforsyningskrise. Dette har blandt andet resulteret i, at et stort antal personer med lægefaglig ekspertise har forladt landet, subsidiering af medicin er svundet ind, medicinpriserne er steget markant og tilgængeligheden af medicin særligt for kroniske sygedomme, kræft og diabetes er ustabil. Det libanesiske sundhedssystem er generelt hårdt presset som følge af den nuværende situation.

 

Hent rapporten: Lebanon – Access to Health Care Services for Palestinian Refugees