Udlændingestyrelsen i dialog med Røde Kors om levering af særlige indkvarteringsydelser på Udrejsecenter Sjælsmark

05-09-2022
Indkvartering

Udlændingestyrelsen har vurderet, at ingen af de tilbud, der er modtaget i det nyligt afsluttede hasteudbud om levering af særlige indkvarteringsydelser til voksne, lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Udlændingestyrelsen gennemførte i august 2022 et hasteudbud om levering af særlige indkvarteringsydelser for op til 20 voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. Ved udløbet af fristen for indgivelse af tilbud havde Udlændingestyrelsen modtaget tilbud fra to tilbudsgivere, heraf ét tilbud på løsningen af den samlede opgave og ét tilbud på en delvis løsning af opgaven.

Efter en nærmere gennemgang af tilbuddene har Udlændingestyrelsen – med bistand fra Kammeradvokaten – vurderet, at ingen af tilbuddene lever op til kravene i udbudsmaterialet. Udlændingestyrelsen har på den baggrund fundet det nødvendigt at annullere udbuddet.

Udlændingestyrelsen er i dialog med Røde Kors om håndtering af opgaven med levering af særlige indkvarteringsydelser samt oprettelse af et særskilt indkvarteringssted til beboergruppen på Udrejsecenter Sjælsmark.

Udrejsecenter Sjælsmark har de senere år ændret beboersammensætning et antal gange, fx da børnefamilierne ved politisk aftale i 2020 flyttede ud og igen primo 2022, da centret sammen med Modtagecenter Sandholm skulle danne ramme om en god modtagelse af særligt de mange ukrainske flygtninge, der er kommet – og nu får centret igen en ændret sammensætning.

Udlændingestyrelsen inviterer derfor de nærmeste naboer til et borgermøde om bl.a. beboersammensætningen på centret nu og fremover. Mødet vil finde sted inden for nærmeste fremtid.