Kontrakt om levering af tøj til asylansøgere m.fl. udbydes

16-11-2022
Indkvartering

Udbud åbnes for interesserede, som vil byde på opgaven med at levere tøj til asylansøgere m.fl. Frist for afgivelse af tilbud er den 12. december 2022.

Udlændingestyrelsen udbyder nu opgaven med at indkøbe, pakke og levere tøj til asylansøgere m.fl. med ikrafttræden pr. 1. februar 2023. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Frist for afgivelse af tilbud er mandag den 12. december 2022 kl. 12.

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark. Når en udlænding indgiver en ansøgning om asyl i Danmark, dækker Udlændingestyrelsen som udgangspunkt udlændingens underhold, indtil denne meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. Til dækning af udlændingens underhold hører blandt andet udlevering af tøj til kvinder, mænd og børn.

Udbudsopgaven omfatter to delopgaver:

 

  • Delopgave 1: Indkøb, pakning og levering af tøjpakker til både voksne og børn til en værdi af højst DKK 1.609,65 pr. pakke eksklusiv moms (forventet 2023-niveau). Tøjpakkerne udleveres primært, når en asylansøger kommer til landet og søger om asyl i modtagesystemet. Tøjpakken er derfor en samlet pakke, som indeholder alle tøjdele fra inderst til yderst.

  • Delopgave 2: Indkøb og levering af tøj i både voksen- og børnestørrelser som løse enkeltdele. Visse asylansøgere m.fl. har ret til at få udleveret tøj hvert halve år for et på finansloven takstbaseret beløb. Der er tale om asylansøgere, som ikke længere befinder sig i modtagesystemet.


Tilbudsgiver skal byde på begge delopgaver, for at tilbuddet anses som værende i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Frist for at stille spørgsmål til udbuddet er tirsdag den 29. november kl. 12.

Interesserede opfordres til at byde på kontrakten.

For yderligere oplysninger om udbudsopgaven og tidsplan for udbudsprocessen henvises til udbudsmaterialet.