Få svar på spørgsmål om ukrainske statsborgere i Danmark

02-03-2022
Indrejse og ophold

Udlændingestyrelsen har netop lanceret første udgave af en informationsside, der indeholder en række hyppigt stillede spørgsmål og svar, som vedrører ukrainske statsborgere og deres ophold i Danmark.

Udlændingestyrelsen har naturligvis lagt mærke til den store interesse fra alle sider for information om de forhold, der vedrører ukrainere, som kommer til Danmark på grund af krigen i Ukraine. Udlændingestyrelsen har den 24. februar 2022 bedt landets kommuner om at bistå Udlændingestyrelsen med at finde steder, der er egnet som asylcenter, så vi er sikre på at have indkvartering til de tilrejsende, der ønsker at søge om asyl. Flere kommuner har allerede meldt positivt tilbage også med konkrete forslag. Det vil vi gerne sige tak for.

Den igangværende situation og de mange udmeldinger har dog også givet anledning til en del spørgsmål om blandt andet visum og ophold i Danmark. Derfor har styrelsen nu – på en lettilgængelig måde – forsøgt at komme interesserede borgere, pressen, kommunerne og andre samarbejdsparter i møde med svar på de spørgsmål, de evt. måtte have.

Siden vil løbende blive udbygget med yderligere relevante spørgsmål og svar, som styrelsen oplever at blive mødt af.

Udlændingestyrelsen har i samarbejde med SIRI også udarbejdet en side med spørgsmål og svar, som er målrettet ukrainske statsborgere. Denne side er tilgængelig på nyidanmark.dk 

Se informationssiden til kommunerne

Se informationssiden til ukrainske statsborgere