Udlændingestyrelsen åbner to nye asylcentre

21-03-2022
Indkvartering

Set i lyset af den nuværende situation er det fortsat nødvendigt med yderligere kapacitet i indkvarteringssystemet. Udlændingestyrelsen åbner derfor et nyt asylcenter, Center Lindelse, i Langeland Kommune i dag mandag den 21. marts 2022.

Herudover åbner Udlændingestyrelsen endnu et nyt asylcenter, Center Haderslev, i Haderslev Kommune i morgen tirsdag den 22. marts 2022.

De nye centre skal navnlig huse personer, der er udrejst af Ukraine som følge af den russiske invasion af Ukraine.

Det er Udlændingestyrelsens opgave at stå for indkvartering og forsørgelse til asylansøgere og udlændinge, som ikke har lovligt ophold i Danmark.

Den daglige drift af Center Lindelse vil blive varetaget af Røde Kors, imens den daglige drift af Center Haderslev vil blive varetaget af Tønder Kommune. Centrene vil være bemandede i dagtimerne.

Udlændingestyrelsen forventer flere åbninger i den kommende tid.