Levering af særlige indkvarteringsydelser til voksne udlændinge udbydes

25-03-2022
Indkvartering

Udbud åbnes for interesserede, som vil byde på opgaven med at levere særlige indkvarteringsydelser for voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, som er under Udlændingestyrelsens forsørgelse. Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 13. april 2022 kl. 12.

Udbud åbnes for interesserede, som vil byde på opgaven med at levere særlige indkvarteringsydelser for voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, som er under Udlændingestyrelsens forsørgelse. Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 13. april 2022 kl. 12.

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark.

Opgaven, som udbydes, handler om indkvartering af sårbare voksne personer, som på grund af deres adfærd og/eller pasnings- og plejebehov ikke kan fungere i eller rummes i en almindelig hverdag på et almindeligt asylcenter – hvad enten der måtte være tale om et modtage-, opholds- eller udrejsecenter. Beboernes pasnings- og plejebehov kan være forårsaget af fx misbrugsproblematikker, demens, traumer eller fysisk eller psykisk sygdom.

Operatøren skal bl.a.

  • stille et nærmere aftalt antal faste pladser til rådighed for beboere, der ikke kan rummes i det ordinære indkvarteringssystem,
  • yde en præventiv, kvalificeret og individuelt tilpasset indsats over for målgruppen, med henblik på at beboerne på ny kan fungere i det ordinære indkvarteringssystem,
  • i særlige tilfælde kunne tilbyde en særlig skærmet indkvartering med 1:1- eller 2:1-dækning.

Røde Kors varetager nu midlertidigt opgaven frem til udgangen af oktober 2022 på Center Sandvad. Der skal derfor på baggrund af udbuddet indgås en kontrakt med virkning fra den 1. september 2022, således at opgaven på fra dette tidspunkt og frem til medio oktober 2022 gradvist flyttes til anden lokalitet. Fra og med den 30. oktober 2022 skal opgaven fuldt og helt varetages på den nye lokalitet.

Interesserede opfordres til at byde på kontrakten.

Frist for ansøgning om prækvalifikation er den 13. april 2022 kl. 12. For yderligere oplysninger om tidsplan mv. for udbudsprocessen henvises til udbudsmaterialet.