Nye oplysninger vedrørende udbud om særlige indkvarteringsydelser

07-07-2022
Indkvartering

Udlændingestyrelsen er blevet bekendt med nye oplysninger vedrørende udbuddet om særlige indkvarteringsydelser og undersøger nu, hvilke konsekvenser oplysningerne eventuelt afstedkommer.

Udlændingestyrelsen har efter udbudslovens afsnit III og med bistand fra Kammeradvokaten afholdt et udbud vedrørende særlige indkvarteringsydelser. Efter afholdelse af en lovpligtig standstill-periode på 10 dage, kunne Udlændingestyrelsen den 5. juli 2022 indgå kontrakt med den vindende tilbudsgiver, Botilbuddet Norden ApS. Botilbuddet Nordens ledelse orienterede samme dag de nærmeste naboer. Udlændingestyrelsen informerede Hjørring Kommune og andre interessenter, straks efter standstill-perioden var udløbet, og Udlændingestyrelsen hermed lovligt måtte informere om udfaldet af udbuddet.

Udlændingestyrelsen har i udbudsmaterialet stillet krav om, at operatøren skal stille faciliteter til rådighed, hvor der kan indkvarteres 18 beboere ad gangen. Udlændingestyrelsen blev den 6. juli 2022 gjort opmærksom på, at der kan være udfordringer med dette. Ved afgivelse af det endelige tilbud har der ikke været forhold, som har givet anledning til, at Udlændingestyrelsen har haft en pligt til at undersøge tilbuddets indhold nærmere. Udlændingestyrelsen har ved tildeling forholdt sig til oplysningerne i det endelige tilbud og opfyldelse af kravene i udbudsmaterialet. Det var en forudsætning for det endelige tilbud, at indkvarteringsstedet kan drives som beskrevet i materialet. Der har ikke været anledning til at kræve nærmere dokumentation om dette.

Udlændingestyrelsen vil nu undersøge nærmere med hensyn til det videre forløb og eventuelle konsekvenser.