Fremtidige leverandører af tolkeydelser i Udlændinge- og Integrationsministeriet

04-07-2022
Andet

Det bliver i fremtiden tolkebureauerne TolkDanmark og ViTolker, der skal levere tolkeydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændingestyrelsen har i løbet af foråret 2022 gennemført et udbud på tolkeområdet på vegne af hele Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der er nu indgået kontrakter med tolkebureauerne TolkDanmark og ViTolker, som fremover skal levere tolke på sprogene arabisk, kurmanji, farsi, dari og pashto, som er omfattet af udbuddet. Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen, herunder nævnene, er forpligtede til at gøre brug af aftalen, mens det er frivilligt for resten af ministeriet at gøre brug af den.

Vicedirektør for Center for Asyl, Henrik Thomassen, som også har siddet for bordenden i den styregruppe, der har ledet processen for udbuddet, udtaler om de kommende leverandører:

Begge tolkebureauer er store spillere på det danske tolkemarked og har god erfaring med at levere tolke til både kommuner, regioner og Røde Kors. Vi vurderer derfor, at de kan løfte opgaven, og vi ser frem til et godt samarbejde med dem.”

Kvalitet i tolkningen og sikkerhed i leveringen

For styregruppen har det været afgørende at sikre en god aftale både ift. kvalitet og pris. Det har således været kompetencerne hos de tolke, som bureauerne kan tilbyde, der har vægtet højest i vurderingen af de tilbud, som Udlændingestyrelsen har modtaget.

I udbudsmaterialet har der derudover været sat en fast pris for tolkeydelserne, som lægger sig op ad den løn, tolkene får i dag, således, at det ikke har været prisen, men kvaliteten, som interesserede tolkebureauer har kunnet konkurrere på.

For at sikre forsyningen på tolkeområdet indgår Udlændingestyrelsen, på vegne af koncernen, kontrakter med to tolkebureauer, en primær leverandør, TolkDanmark, og en sekundær leverandør, ViTolker. Det skal være med til at sikre, at det altid vil være muligt at få de tolke, der er brug for til opgaver hos ministeriets myndigheder.

Etablering af et godt samarbejde

Kontrakterne med TolkDanmark og ViTolker er nu indgået, og dermed går arbejdet i gang med at sikre gode rammer for det fremtidige samarbejde.

Det er første gang, at Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemført et udbud af denne karakter, og i løbet af den første kontraktperiode, skal man således også udarbejde en driftssikker model til at styre kontrakterne med de nye leverandører.

Der forventes at blive holdt opstartsmøder med begge leverandører i starten af juli, og herefter vil der være en implementeringsperiode, inden aftalerne kan tages i brug.