Forberedelserne til nyt udbud er i gang

11-02-2022

Udlændingestyrelsen er snart klar til at offentliggøre et nyt udbud om indkvartering af udlændinge med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse.

Udlændingestyrelsen har ansvaret for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5.

Opgaven, som udbydes, handler om indkvartering af personer, der ikke kan rummes inden for rammerne af et ordinært indkvarteringssted. Dette kan være forårsaget af fx misbrugsproblematikker, traumer eller psykisk sygdom. Opgaven omfatter bl.a. indkvarteringspladser, undervisning samt en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for beboere.

Opgaven blev tidligere varetaget af Station Vest A/S, men Udlændingestyrelsen valgte i 2021 ikke at forlænge kontrakten, da styrelsen ikke var tilfreds med samarbejdet. Røde Kors varetager nu opgaven frem til udgangen af oktober 2022 på Center Sandvad. Opgaven skal være flyttet fra Center Sandvad inden udgangen af oktober 2022, og der skal derfor indgås en kontrakt på baggrund af udbuddet, således at opgaven på dette tidspunkt fuldt og helt varetages på en anden lokalitet.

Eventuelt interesserede tilbudsgivere opfordres til at holde sig orienteret på www.us.dk.

Udlændingestyrelsen ser frem til at modtage tilbud på opgaven, når udbuddet offentliggøres.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Udlændingestyrelsens presseteam på tlf. 70 20 20 72 eller .

Af hensyn til den videre proces, vil det ikke være muligt at besvare meget detaljerede spørgsmål om udbuddet, før dette er offentliggjort. Udlændingestyrelsen forventer at offentliggøre en tidsplan for udbuddet ultimo februar 2022.