Udlændingestyrelsen lukker flere asylcentre

04-08-2022
Indkvartering

Udlændingestyrelsen har i løbet af 2022 åbnet en række nye asylcentre for at kunne håndtere de mange personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Set i lyset af den nuværende situation, hvor indrejsetallet er faldet meget, har styrelsen besluttet at tilpasse indkvarteringsstrukturen. Det sker ved at lukke enkelte asylcentre og ved at omdanne flere asylcentre til beredskabscentre.

Når et asylcenter overgår til at være beredsskabscenter, betyder det, at centeret vil være uden beboere og uden personale. Det vil dog fortsat stå klar med inventar, så det hurtigt vil kunne tages i brug igen, hvis behovet opstår.

Følgende centre tages ud af drift:

  • Center Thyregod (er omdannet til beredskabscenter)
  • Center Lindelse (beredskabscenter pr. 8. august)
  • Center Haderslev (beredskabscenter pr. 1. september)
  • Center Skalstrup (lukkes forventeligt ved udgangen af august)
  • Center Skærbæk (beredskabscenter pr. 1. september)
  • Center Toftlund (er omdannet til beredskabscenter)
  • Center Dronninglund (lukkes pr. 30. september)
  • Center Holstebro Sygehus (omdannes helt eller delvist til beredskabscenter pr. 1. september) 

Udlændingestyrelsen vurderer løbende behovet for indkvarteringskapacitet i lyset af den aktuelle situation, herunder om der bør ske tilpasninger eller udvidelser.

Se en oversigt over alle asylcentre på nyidanmark.dk