Nye oplysninger vedrørende levering af særlige indkvarteringsydelser efter kontraktindgåelse med Botilbuddet Norden ApS

03-08-2022
Indkvartering

Udlændingestyrelsen har vurderet, at Botilbuddet Norden ApS ikke kan opfylde kontraktbetingelserne for levering af særlige indkvarteringsydelser. Derfor ophæves kontrakten. Udlændingestyrelsen vil nu forberede et hasteudbud.

Udlændingestyrelsen har vurderet, at Botilbuddet Norden ApS ikke kan opfylde betingelserne i kontrakten, som blev indgået mellem parterne efter gennemførslen af det netop afsluttede udbud. Efter kontraktindgåelsen blev styrelsen oplyst om, at landzonetilladelsen for den tilbudte adresse, Bakkevej 1-3 i Vrå, angiveligt kun tillod at indkvartere op til syv personer. På den baggrund bad Udlændingestyrelsen Botilbuddet Norden ApS om at afklare spørgsmålet og over for styrelsen bekræfte, at man kunne opfylde den indgåede kontrakt. Botilbuddet Norden ApS er ikke fremkommet med dokumentation eller en tilbagemelding, der i fornødent omfang betrygger Udlændingestyrelsen i, at Botilbuddet Norden ApS kan opfylde forpligtelserne efter kontakten om at indkvartere op til 20 beboere pr. 1. september 2022.

Udlændingestyrelsen vil nu forberede et hasteudbud af kontrakten.

I samarbejde med Botilbuddet Norden ApS og Vrå Beboer- og Erhvervsforening har Udlændingestyrelsen arbejdet på at planlægge et informationsmøde i Vrå i uge 32. Styrelsen vil nu i samarbejde med Vrå Beboer- og Erhvervsforening afklare behovet for dette informationsmøde.