Udlændingestyrelsen gennemfører et hasteudbud om levering af særlige indkvarteringsydelser

08-08-2022

Udlændingestyrelsen gennemførte i maj-juni 2022 et udbud om levering af særlige indkvarteringsydelser for op til 20 voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold.

Efter kontraktindgåelse den 5. juli 2022 har Udlændingestyrelsen vurderet, at tilbudsgiveren ikke kan opfylde kontraktbetingelserne for levering af særlige indkvarteringsydelser. Kontrakten er på den baggrund blevet opsagt den 2. august 2022.

Udlændingestyrelsen har besluttet at gennemføre et hasteudbud af opgaven. Der er frist på afgivelse af tilbud den 23. august 2022 kl. 08.00. Frist for spørgsmål er den 14. august 2022.

Udbudsbekendtgørelsen og øvrigt udbudsmateriale kan fra den 8. august 2022 tilgås via dette link:


Se udbudsbekendtgørelsen og øvrigt udbudsmateriale