Udlændingestyrelsen giver opholdstilladelse til de første evakuerede afghanere og hæver landstallet for 2022

30-11-2021
Tal og statistik

Udlændingestyrelsen giver i dag den 30. november 2021 de første opholdstilladelser til afghanere, som er blevet evakueret til Danmark efter Talibans magtovertagelse i Afghanistan. Tilladelserne gives efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v., som trådte i kraft den 18. november 2021.

Styrelsen forventer at træffe afgørelse efter loven for langt hovedparten af de ca. 900 evakuerede afghanere i løbet af de kommende måneder. Dem, der gives opholdstilladelse, overgår herefter til kommunerne, der har ansvaret for den videre integrationsproces.

I lyset af de opholdstilladelser, styrelsen forventer at give til denne gruppe, har vi besluttet at forhøje det såkaldte landstal i 2022. Landstallet er tallet for, hvor mange flygtninge m.v. der forventes at blive visiteret til kommunerne i det givne år.

Vi forventer, at ca. 600 afghanere visiteres til kommunerne i 2022, og derfor fastsættes landstallet nu til 1.100 mod de tidligere udmeldte 500.

Heri ligger også, at vi forventer at kunne træffe afgørelser vedrørende op mod 300 evakuerede afghanere allerede i år. Dette antal er inden for rammerne af dette allerede udmeldte landstal for 2021, der derfor ikke justeres.

Kommunerne og KL er orienteret om justeringen for 2022 pr. brev, hvoraf den beregnede fordeling af de 1.100 på landets kommuner (kommunekvoterne) også fremgår. Kommunerne har nu – med frist den 17. december 2021 – mulighed for at melde ind til Udlændingestyrelsen med eventuelle ønsker om at modtage flere flygtninge mv., end den beregnede fordeling lægger op til.

Se brev til kommunerne og KL pr. 30. november 2021

Se tidligere udmeldte landstal, regions- og kommunekvoter