Forberedelserne til et udbud af tolkeydelser i Udlændinge- og Integrationsministeriet er i gang

12-02-2021
Andet

Udlændingestyrelsen er sat i spidsen for at forberede et udbud af tolkeydelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område. Der er netop afsluttet en markedsdialog som led i forberedelserne af udbuddet, som planlægges gennemført i løbet af foråret og sommeren 2021.

Udlændingestyrelsen igangsatte inden jul en markedsdialog som forberedelse til det kommende udbud. Dialogmøderne er nu gennemført, og Udlændingestyrelsen har fået gode bidrag fra ca. 20 aktører på markedet for tolkeydelser. Andre aktører har givet værdifuldt skriftligt input til det videre arbejde.

Vicedirektør i Udlændingestyrelsen, Henrik Thomassen, Center for Asyl, udtaler:

”Der har været en stor interesse fra mange sider for vores kommende udbud af tolkeydelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, og vi har modtaget mange gode input fra de forskellige aktører. Vi er glade for den store interesse, som giver gode forudsætninger for vores videre arbejde med udbuddet. Tolkeydelser er væsentlige for sagsbehandlingen på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, og vi vil tage de mange input med i det videre arbejde.”

Fakta

  • Udlændinge- og Integrationsministeriet har sat Udlændingestyrelsen i spidsen for tilrettelæggelse af et udbud af tolkeydelser på ministerområdet.
  • Udlændingestyrelsen har indgået en aftale med Rådgivningsenheden (Statens Indkøb) om at bistå med gennemførelsen af udbuddet.
  • Annonceringen af markedsdialogen i december 2020 kan ses på udbud.dk.
  • Udbuddet forventes gennemført i løbet af foråret og sommeren 2021.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos Udlændingestyrelsens presseteam på tlf. 70 20 20 72 eller

Af hensyn til den videre proces, vil det ikke være muligt at besvare meget detaljerede spørgsmål om udbuddet, før dette er offentliggjort.