Udlændingestyrelsen lukker Børnecenter Østrup i regi af Vesthimmerlands Kommune

22-12-2021
Indkvartering

Et lavt antal uledsagede mindreårige har medført behov for at lukke et børnecenter.

Udlændingestyrelsen har besluttet, at børnecentret i Østrup, som drives af Vesthimmerlands Kommune, lukkes inden udgangen af 1. kvartal 2022. Beslutningen skal ses i lyset af, at antallet af uledsagede mindreårige i indkvarteringssystemet i lang tid har ligget på et lavt niveau. Denne tendens forventes at vare ind i 2022.

De nuværende beboere i Børnecenter Østrup vil fremadrettet blive indkvarteret i Børnecenter Tønder. Det forventes, at flytningen af beboerne vil ske i februar 2022.

Efter lukningen af børnecentret i Østrup vil der være to børnecentre i drift, hvilket vil være Børnecenter Sandholm samt Børnecenter Tønder.