Tolkeydelser sendt i udbud

22-12-2021
Andet

Udbuddet, som skal finde de leverandører, som fremover skal levere tolkeydelser på de mest anvendte tolkesprog på Udlændinge- og Integrationsministeriets område, er netop offentliggjort.

Udlændingestyrelsen har på vegne af ministerområdet offentliggjort udbudsmaterialet den 22. december 2021 på udbudsportalen, ETHICS. Offentliggørelsen er sket i form af en udbudsbekendtgørelse i TED (Tenders Electronic Daily).

Udbuddet af tolkeydelser vedrører mundtlig tolkning på Udlændinge- og Integrationsministeriets område i hele Danmark og indebærer en 2-årig rammeaftale med mulighed for forlængelse to gange 1 år. Udbuddet har en samlet, forventet værdi på maksimalt 84,3 mio. kr. for hele den 4-årige periode. Udbuddet omfatter tolkning ved tilstedeværelse og tolkning via video og telefon på sprogene arabisk, kurmanji, farsi, dari og pashto.

Udlændingestyrelsen ønsker at indgå kontrakt med to leverandører, hvoraf den ene vil blive primær og den anden sekundær leverandør. Med denne model er der størst mulig sikkerhed for, at de rette tolke er tilgængelige til at dække ministerområdets samlede behov.

Videre proces

Der vil den 12. januar 2022 blive afholdt et informationsmøde, hvor potentielle tilbudsgivere kan få mere viden om udbuddet. Mødet vil foregå virtuelt. Oplysninger om indhold, tilmelding mm. vil fremgå på udbudsportalen.

I praksis er udbuddet tilrettelagt sådan, at tilbudsgiverne først anmoder om at blive prækvalificeret til at afgive indledende tilbud. Herefter vil der blive indledt én eller flere forhandlingsrunder med tilbudsgiverne. Forhandlingerne samt afgivelse af endeligt tilbud forventes at finde sted i perioden februar-maj 2022, hvorefter kontrakterne forventes at blive tildelt.