Netværk og fora

Det Regionale Netværk

Det Regionale Netværk er et landsdækkende netværk for formidlere af reglerne på udlændingeområdet, hvor Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) løbende tager rundt i Danmark for at orientere om ny lovgivning mv.

Asylforum

Asylforum består af brugere og repræsentanter fra de organisationer og myndigheder, som beskæftiger sig med asylområdet i Danmark.

Advokatforum

Advokatforum består af advokater, som beskæftiger sig med udlændingeområdet i Danmark.