Vejledning og information til kommunerne

 

Udlændingestyrelsen tilbyder særlig vejledning og information til kommunerne, der er relateret til styrelsens arbejdsopgaver og sagsområder. Nedenfor er en oversigt over de forskellige tilbud til kommunerne.

Udlændingestyrelsen kan kun vejlede inden for de sagsområder, som vi er ansvarlige for.

Læs mere om vores sagsområder og arbejdsopgaver

Hotline til kommunale medarbejdere

Kommunale medarbejdere kan kontakte styrelsen på vores særlige hotline. Hotlinen kan bruges, hvis kommunen har brug for at indhente oplysninger om en udlænding til brug for kommunens sagsbehandling.

I tilfælde af, at kommunen ringer på vegne af en borger, vil Udlændingestyrelsen anmode om fuldmagt eller efterspørge mundtligt samtykke fra borgeren, der i sidstnævnte tilfælde skal sidde sammen med den kommunale sagsbehandler. Kommunens sagsbehandlere vil endvidere opleve, at styrelsen stiller kontrolspørgsmål for at sikre identiteten på borgeren.

Da hotlinen kun er tiltænkt til kommunale medarbejdere, er nummeret ikke offentligt tilgængeligt. Det står i stedet i nyhedsbrevene, som styrelsen sender ud til kommunerne via e-mail. Læs mere nedenfor.

Hotlinen til kommunerne har følgende åbningstider:

Mandag-onsdag: 9.00 – 15.00

Torsdag: 12.00 - 17.00

Fredag: 9.00 – 12.00

Hotline vedrørende negativ social kontrol (herunder vold, tvangsægteskaber og genopdragelsesrejser)

Udlændingestyrelsen har en hotline, som er særligt målrettet til at hjælpe og vejlede følgende persongrupper:

  • Familiesammenførte ulændinge, der har været udsat for vold eller anden negativ social kontrol i deres ægteskab eller samlivsforhold.
  • Unge udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, der er i risiko for at blive sendt til udlandet for at indgå i et tvangsægteskab.
  • Udenlandske børn med opholdstilladelse i Danmark, der er i risiko for at skulle eller har været på genopdragelsesrejse eller andet udlandsophold af negativ betydning for barnet.

Styrelsen kan via hotlinen vejlede om, hvad ovenstående scenarier kan betyde for de berørte personers opholdstilladelser, muligheder for at forhindre ufrivillig udrejse mv.

Hotlinen kan også benyttes af kommuner, andre myndigheder, krisecentre mv.

Se nummeret og læs mere om de enkelte scenarier for brug af hotlinen på nyidanmark.dk

Kommunerne har i flere tilfælde også pligt til at indberette og videregive oplysninger til styrelsen relateret til disse sager.

Læs mere om kommunernes indberetningspligt på nyidanmark.dk

Nyhedsbrev til kommunerne

Nyt fra Udlændingestyrelsen er styrelsens nyhedsbrev til KL og kommunerne. I brevet orienterer styrelsen kommunerne og KL om nye initiativer, lovændringer og praksisændringer af særlig interesse for medarbejdere i kommunerne.

Det er kun ansatte i kommunerne, der kan blive tilmeldt nyhedsbrevet.

Læs mere om nyhedsbrevet til kommunerne

Regionale netværksmøder

Det Regionale Netværk er et landsdækkende netværk for formidlere af reglerne på udlændingeområdet, hvor Udlændingestyrelsen løbende afholder møder, herunder virtuelle møder, for at orientere om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven, nye servicetiltag eller lignende.

Målgruppen for Det Regionale Netværk er bl.a. kommunale medarbejdere.

Læs mere om Det Regionale Netværk