Kommunernes indberetningspligt

 

Kommunerne har på en række områder pligt til at indberette oplysninger til Udlændingestyrelsen.

Det drejer sig om følgende områder: 

  • Offentlige ydelser til ægtefællesammenførte
  • Vedvarende hjælp til forsørgelse
  • Mistanke om pro forma-ægteskab
  • Mistanke om genopdragelsesrejse

 

Læs mere om kommunernes indberetningspligt på nyidanmark.dk