Administrative CPR-numre

 

Udlændingestyrelsen udsteder administrative CPR-numre til udlændinge i forbindelse med at de første gang får en opholdstilladelse.

Et administrativt CPR-nummer er et almindeligt personnummer, som i første omgang oprettes til brug for offentlige myndigheders administrative sagsbehandling.

Når en udlænding får et administrativt CPR-nummer, skal vedkommende efterfølgende hos sin kommune og have registreret bopælsadressen, før end sygesikring og andre rettigheder træder i kraft. Den enkelte udlænding beholder det samme CPR-nummer efter færdigregistrering i bopælskommunen. Det administrative CPR-nummer fremgår af brevet fra Udlændingestyrelsen med meddelelsen om opholdstilladelse.

For at undgå at borgeren bliver registeret to gange, er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på at bruge det administrative CPR-nummer, når borgeren får registreret sin bopælsadresse i kommunen.

Læs mere om, hvilke persongrupper der er omfattet på nyidanmark.dk