Rådgivning og Forebyggelse

Enheden Rådgivning og Forebyggelse under Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme har ansvaret for rådgivning og undervisning om forebyggelse af ekstremisme.  Enheden arbejder for at forebygge ekstremisme både nationalt, lokalt og online, og  understøtter det forebyggende arbejde blandt kommuner, regioner, kriminalpræventive samarbejder, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreningslivet mv.

Enheden tilbyder dels rådgivning i at håndtere lokale udfordringer og udvikle forebyggende handlingsplaner og beredskaber, dels opkvalificerende kurser om en bred vifte af emner inden for ekstremisme og forebyggelse, ofte i samarbejde med andre aktører. Derudover indsamler og systematiserer enheden forsknings- og praksisbaseret viden, gennemfører metodeudviklende projekter og tilbyder konkrete værktøjer til brug i det forebyggende arbejde.

På hjemmesiden stopekstremisme.dk kan du læse mere om arbejdet med at forebygge ekstremisme samt finde relevante tilbud, værktøjer og forskning.

Du kan også finde information om, hvor du kan henvende dig, hvis du er bekymret for, at nogen du kender er involveret i ekstremisme, eller at en ekstremistisk gruppe skaber problemer i dit nærområde.

Læs mere om forebyggelse af ekstremisme på stopekstremisme.dk