Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

 

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme er et nyoprettet center, der består af det hidtidige Kontor for Landedokumentation i Udlændingestyrelsen og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme i SIRI.

Centeret hviler på stærke metodiske fællesskaber, overlappende brugere og informationskilder. Centret skal dels forebygge og modvirke ekstremisme i Danmark, både nationalt, lokalt, online og uden for landets grænser og dels indhente baggrundsoplysninger om forskellige lande og hændelser.

Centeret er organiseret i tre enheder, der varetager forskelligartede opgaver om hhv. indhentning af landeoplysninger, arbejdet med sanktionslister og forebyggelse af ekstremisme. Læs mere om de tre enheder ved at følge linkene nedenfor.

Landedokumentation

Landedokumentation indhenter landeoplysninger og udgiver landerapporter, baggrundsnotater mv.

Indhentning og Analyse

Indhentning og Analyse har ansvaret for at finde personer, der skal indstilles til optagelse på den nationale sanktionsliste over religiøse forkyndere med indrejseforbud og forbudslisten mod modtagelse af donationer.

Rådgivning og Forebyggelse

Rådgivning og Forebyggelse arbejder for at forebygge ekstremisme både nationalt, lokalt og online ved at understøtte kommuner og andre.