• Rekruttering af IT-specialister fra Indien

    Publiceret 14-08-2008
    Landeoplysninger Landerapport

    En undersøgelse af markedet, danske firmaers erfaringer, indiske myndigheders forhold til oversøisk rekruttering samt andre landes praksis på området. Rapport fra fact-finding mission til New Delhi og ...