Sagsbehandlingstider

 

Der findes forskellige typer af mål for sagsbehandlingstiden for Udlændingestyrelsens sager. På visumområdet er målene for sagsbehandlingstiden fastsat ved lov. På de andre sagsområder har Udlændingestyrelsen fastsat mål for sagsbehandlingstiden, så brugerne ved, hvornår de senest kan forvente at få en afgørelse i en sag.

Udlændingestyrelsen har på de fleste sagsområder fastsat maksimale sagsbehandlingstider.

Sagsbehandlingstiden er den tid, man under normale omstændigheder må forvente, at der maksimalt vil gå, før man modtager en afgørelse i en sag.

Den maksimale sagsbehandlingstid kan forventes opfyldt i 90 procent af de afsluttede sager inden for en bestemt sagstype. I en række tilfælde vil sagsbehandlingen tage kortere tid, end den forventede maksimale sagsbehandlingstid, og i særlige tilfælde vil det tage længere tid, før man modtager en afgørelse i en sag.

Sagsbehandlingstiden regnes fra den dag, hvor ansøgningen er indgivet.  

Oversigt over forventede maksimale sagsbehandlingstider

SagstypeMaksimal sagsbehandlingstid
Familiesammenføring (inkl. Grønland og Færøerne)  7 måneder
Tidsbegrænset forlængelse af opholdstilladelse (inkl. Grønland og Færøerne) 6 måneder
Permanent opholdstilladelse (inkl. Grønland og Færøerne) 10 måneder
Pas (dansk fremmedpas eller konventionspas) 3 måneder
Forlængelse af pas 3 måneder
Opholdskort til børn og erstatningsopholdskort 3 måneder
Ændring af persondata 6 måneder
Opholdstilladelse som religiøs forkynder 6 måneder
Arbejds- og opholdstilladelse efter associeringsaftalen med Tyrkiet 10 måneder
Bortfald forhåndsdispensation 4 måneder
Bortfald dispensation efter udrejse 6 måneder
Hjemviste sager 4 måneder

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid for asylsager

Der er fastsat et mål for Udlændingestyrelsens gennemsnitlige sagsbehandlingstid for asylsager fra indgivelse af en asylansøgning til afslutning af sagen i Udlændingestyrelsen. Der er tale om et mål for gennemsnitlig sagsbehandlingstid, som betyder, at det i praksis er ganske få procent af sagerne, som afsluttes efter præcis det antal dage, målet angiver. De fleste sager tager enten kortere eller længere tid.

 

SagstypeGennemsnitlig sagsbehandlingstid
Asylsag 120 dage

Ventetid for betjening i Borgerservice

Der er også fastsat mål for den maksimale ventetid ved personlige og telefoniske henvendelser til Udlændingestyrelsen. 

 

Ved henvendelse til BorgerserviceMaksimal ventetid
Personlig henvendelse 3 uger til
næste ledige tid
Telefonisk henvendelse

20 min.

For personlig henvendelse i Borgerservice i Næstved skal målet være opfyldt i 100 procent af hverdagene. For personlig henvendelse i Borgerservice i Aalborg, Aarhus og Odense skal målet være opfyldt i 90 procent af hverdagene.

Målet for den maksimale ventetid ved telefoniske henvendelser skal være opfyldt for mindst 80 procent af henvendelserne. Derved tages højde for særlige spidsbelastningsperioder.

Sagsbehandlingstid for visumsager

De maksimale sagsbehandlingstider for visumsager er fastlagt ved lov og er præciseret i det fælleseuropæiske regelsæt kaldet Visumkodeks. Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, hvor en ansøgning indgives på en dansk repræsentation i udlandet, uanset om den skal sendes videre til behandling i Udlændingestyrelsen.

 

VisumsagerMaksimal sagsbehandlingstid
Ansøgningen er indgivet til en dansk repræsentation (ambassade eller generalkonsulat) eller til et andet Schengenlands repræsentation, som repræsenterer Danmark ved visumudstedelse. 15 dage (udgangspunkt)
Sager, hvor sagsbehandlingen kræver nærmere undersøgelser. 45 dage

 

KlagesagerMaksimal sagsbehandlingstid
Klager over afslag på visum    12 måneder

For ansøgninger om forlængelse er den maksimale sagsbehandlingstid 14 dage. På grund af COVID-19-situationen er der aktuelt en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2-3 måneder.