Forbudslisten mod modtagelse af donationer opdateret

14-06-2024
Forbudslisten

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme har vurderet, at der er grundlag for at optage organisationen Kuwait Society for Humanitarian Work på forbudslisten.

Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter indstilling fra centeret truffet afgørelse om at optage Kuwait Society for Humanitarian Work på forbudslisten.

Organisationen er optaget på forbudslisten fra den 14. juni 2024.

 

Listen opdateres løbende og kan ses her

Læs mere om forbudslisten mod donationer