Advokatforum

 

Advokatforum består af advokater, som beskæftiger sig med udlændingeområdet i Danmark.

Formålet med Advokatforum

Formålet med Advokatforum er at skabe et åbent dialog- og informationsforum, hvor deltagerne kan drøfte aktuelle emner i relation til udlændingeområdet, informere hinanden om nye tiltag og gøre hinanden opmærksom på særlige forhold eller problemer. Advokatforum skal være med til at sikre den bedst mulige kontakt mellem Udlændingestyrelsen og advokaterne.

Møder i Advokatforum

På møderne informerer Udlændingestyrelsen om aktuelle og planlagte initiativer på udlændingeområdet, fx ændringer i udlændingeloven eller ny domspraksis der har betydning for advokaternes arbejde. Samtidig modtager vi værdifuld information fra medlemmerne om deres syn på vores administration af udlændingeområdet. Advokatforum holder møde 3-4 gange årligt. Møderne afholdes i Næstved.

Forud for møderne kan deltagerne stille spørgsmål til Udlændingestyrelsen, og møderne bliver tilrettelagt, så relevante medarbejdere vil være til stede for at fortælle om de emner, som har særlig interesse for de fremmødte.

Hvem sidder i Advokatforum?

Formanden for Advokatforum er Udlændingestyrelsens direktør, der bistås af repræsentanter fra Udlændingestyrelsens forskellige fagkontorer.

Vil du være medlem?

Advokatforum er åbent for deltagelse af advokater, der beskæftiger sig med udlændingeområdet.

Ved at tilmelde dig advokatforum giver du samtykke til, at Udlændingestyrelsen indsamler og behandler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne administrerer netværket. Læs mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder

Hvis du er interesseret i at deltage i Advokatforums møder eller i øvrigt ønsker at henvende dig til Advokatforum, kan du skrive til Udlændingestyrelsen på adressen:

Du kan til enhver tid trække dette samtykke tilbage ved at afmelde dig netværket. Du kan afmelde dig ved at skrive til

Vil du være medlem?